• Telefon 0374 270 5005

Hizmet Standartları

 Ana Sayfa / Sayfalar / Hizmet Standartları
Hizmet Standartları

BOLU İLİ
BEŞKAVAKLAR AİLESAĞLIĞI MERKEZİ
HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Hekim Seçme (İlk Kayıt)
T.C.Kimlik Numarası
4 saat
2
Hekim Seçme (Hekim Değiştirme)
T.C.Kimlik Numarası, seçilen hekimin adı soyadı, dilekçe
7 gün
3
Poliklinik Muayene
T.C.Kimlik Numarası
4 saat
4
Misafir Hasta Muayenesi
T.C.Kimlik Numarası
4 saat
5
Sağlık Kurumuna Sevk
T.C.Kimlik Numarası
4 saat
6
Tek Hekim Raporu
T.C.Kimlik Numarası
8 saat
7
Basit Laboratuar Tetkikleri
T.C.Kimlik Numarası
8 saat
8
Detaylı Laboratuar Tetkikleri
T.C.Kimlik Numarası
2 gün
9
Küçük Cerrahi Müdahale
T.C.Kimlik Numarası
4 saat
10
Adli İşlemler
8 saat
11
İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın)
T.C.Kimlik Numarası
4 saat
12
Bağışıklama Faaliyetleri
T.C.Kimlik Numarası, Aşı Kartı
4 saat
13
Aile Planlaması Hizmetleri
T.C.Kimlik Numarası
4 saat
14
Ev Ziyaretleri
T.C.Kimlik Numarası
4 saat
15
Evde Bakım Hizmetleri
T.C.Kimlik Numarası
8 saat
16
Eğitimler (Örn. Halk Sağlığı Eğitimleri vb.)
8 saat


“Başvuru esnasında yukarıdabelirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuruyapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdakitabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerineya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”


İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
Adı ve Soyadı
Dr.Ünal BARUTÇU
Uzm.Dr.Abdullah DANIŞMAN
Görev Unvanı
R.B. Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi
İl Sağlık Müdürü
Adresi
R.B. Toplum Sağlığı Merkezi - BOLU
İl Sağlık Müdürlüğü - BOLU
Telefon Numarası
0374-2124183
0374-2150340_2181220
Faks Numarası
0374-2150367
0374-2151252
E-posta adresi
unal.barutcu@saglik.gov.tr
bolu@saglik.gov.tr